Regulamin

1. Punkty przedstawione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników serwisu.

2. Zgłoszenia do katalogu stron ma prawo dokonać każdy właściciel witryny.

3. Zgłoszony opis witryny powinien być niepowtarzalny oraz poprawny merytorycznie i stylistycznie.

4. Jeżeli witryna narusza polskie prawo, nie zostanie przyjęta.

5. Redakcja rezerwuje sobie prawo do ingerencji w opisy lub usunięcia wpisu.

6. Administracja nie odpowiada za treść serwisów oraz ich opisy.

7. Redakcja ma prawo zmienić wyżej podany regulamin w dowolnym momencie.

8. Nowa wersja regulaminu obowiązuje z momentem opublikowania.